Jana, 61 rokov

"Ďakujem Kajke a Zuzke za zážitkový deň. Cítila som sa úplne prirodzene a skvele. Výsledné fotky sú krásne a sú zdokladovaním mojej vnútornej zmeny, ktorú Kajka zachytila zvonka. Ďakujem!"